زمان باقی مانده تا پایان مهلت ثبت نام

 

معرفی رویداد استارتاپ ویکند spx

استارت آپ ویکند یک برنامه 45 ساعته آخر هفته است، که در آن گروهی از مدیران، توسعه دهندگان، علاقه مندان به راه اندازی شرکت نوپا، هنرمندان حوزه گرافیک و صاحبان ایده با هم جمع میشوند و تیمهایی تشکیل میدهند تا یک شرکت نوپای جدید راهاندازی و نمونه اولیه ای از کار خود ارائه نمایند، و در انتهای آخرین روز، ماحاصل کار خود را به داوران مسابقه ارائه دهند. این مدل راه اندازی کسب وکار به سرعت در شهرهای جهان گسترش پیدا کرد و از مؤسسات مختلفی همچون مؤسسه کافمن گرنتها و کمکهای مالی دریافت کرد. مدل این برنامه به این صورت است که در مدت 45 ساعت، حدود 06 تا 826 شرکت کننده) البته در مواردی با 89 شرکت کننده و یا 966 شرکت کننده هم این برنامه اجرا شده است.(، برکزار می شود. این برنامه سخنرانان، مربیان، اعضای خوشنام جامعه های محلی کسب وکارهای نوپا، نمایندگان شرکتهای بزرگ، و سرمایه گذاران مختلفی را جذب می نماید و از این نظر فرصت بسیار خوبی برای شناخته شدن جوانان صاحب ایده و دارای پتانسیل رشد است. همچنین تجربه این کار گروهی، باعث ایجاد پیوند محکمی بین اعضای تیم ها میشود و بسیاری از تیم ها پس از اتمام برنامه به همکاری با یکدیگر ادامه میدهند تا یک استارتآپ فعال شکل دهند.

 

حوزه های ارائه ایده

ارائه الگوهای توسعه بازار صنایع معدنی و سیمانی
ارائه طرح های توسعه بازار واحدهای قطعه ساز ذیل نظام مبادالت پیمانکاری فرعی
ارائه طرح های نوین ایجاد و توسعه شبکه ای
ارائه راهکارهای توسعه ارتباطات بین کارفرما و پیمانکار
نیازهای تخصصی صنایع معدنی و سیمانی
شیوه های نوین ریخته گری و تولید پلی ارتان
ماشین آالت و تجهیزات در صنایع معدنی و سیمانی
حوزه بهره وری ، انرژی و محیط زیستی
بهینه سازی فرآیند و کاهش مصرف انرژی در صنایع معدنی و سیمانی
فرآوری محصوالت و بازیافت در صنایع معدنی و سیمانی
کاهش آالیندگی در صنایع معدنی و سیمانی
 
 
 

شورای راهبری استارتاپ

شورای راهبری نقش سیاستگذاری این رویداد مهم را به عهده دارد. سازمان های زیر به عنوان اعضای شورای راهبری مشخص شده و جلسات شورا با حضور نماینده ای از هر سازمان برگزار می شود.


●استانداری کرمان
●شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان
●سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان
●اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان کرمان
●پارک علم و فناوری استان کرمان
●اتاق اصناف کرمان
●دانشگاه آزاد واحد کرمان
●دانشگاه علمی کاربردی کرمان
●دانشگاه شهید باهنر کرمان
●صدا و سیمای استان کرمان

اهداف استارتاپ نواوری های حوزه معدنی و سیمانی

تقویت حوزه فناوری حوزه صنایع کوچک و متوسطی که تامین کننده صنایع بزرگ معدنی و سیمانی هستند

خلق روشهای فرآوری مواد معدنی و یا خدمات دهی برای ارتقای بهره وری شرکتهای فعال در فرآیندهای فرآوری

ارائه راهکارهای سختافزاری و نرمافزاری برای بهبود فرآیندهای تصمیمگیری و فعالیتهای پشتیبان شرکتهای فعال در حوزه معدن و سیمان

جذب ایده های نوین توسعه ای در بخش معدن و صنایع معدنی همگام با توسعه دانش و فناوری ها

ایجاد بستر مناسبی برای رشد استارتآپهای معدنی

جلب مشارکت جامعه علمی و نوآور کشور به حوزه معدن و صنایع معدنی

رصت مغتنمی برای دانشجویان و دانشآموختگان رشتههای مرتبط در حوزه معدن برای تجاری سازی ایده ه

دستیابی به راهکارهای عملیاتی برای حل چالش های صنعت معدن

شبکهسازی میان فعالین حوزه معدن ، سیمان و صنایع پایین دست به منظور رفع نیازها و تسهیل ورود به صنعت معدن برای شرکتهای نوپا، کارآفرینان و متخصصین

آخرین اخبار استارتاپ

پیش رویداد استارتاپ ویکند نو آوری های صنایع معدنی و سیمانی>

گزارش تصویری از سلسله جلسات با مدیران و مسولین محترم سازمان های حامی استارت اپ ویکند نواوری spx